web analytics

Отпечатък на NikiGarden

Уебсайтът www.nikigarden.com се управлява от Никола Бойчев

Адрес: София

Данни за контакт:

  • Телефон: 0877922550
    Имейл: nikola_boichev04@abv.bg

Използване и отговорност

Използването на този уебсайт е на ваш собствен риск. Не поемаме никакви гаранции за постоянна наличност (работно време от понеделник до неделя от 07:00 до 20:00 ч.). Същотака за публикуваните материали, оферти, услуги и сервизи по отношение на коректност, пълнота и функционалност. Гаранцията се урежда от законовите разпоредби. Изключва се всякаква отговорност за вреди, произтичащи пряко или косвено от използването на този уебсайт. Изключена е всякаква отговорност за проблеми, които се дължат на мрежите на трети страни. Използването на други мрежи се подчинява на условията за ползване на съответните оператори. Възможно е да възникнат прекъсвания и за тях не се поема никаква отговорност. В случай на връзки към други онлайн оферти не поемаме отговорност за съдържанието, функционалността и наличността на свързания(те) уебсайт(и). Това се отнася и за всички други преки или непреки препратки или връзки към външни интернет оферти. Връзките към този уебсайт са добре дошли, ако са оформени като външни връзки в отделен прозорец на браузъра. Ако уебсайт, към който сме поставили връзка, съдържа незаконно съдържание, моля, уведомете ни и връзката ще бъде премахната незабавно.

Защита на данните

От само себе си се разбира, че спазваме приложимите правни разпоредби за защита на личните данни. Можете да научите повече за това в нашата декларация за защита на данните. Ще научите и как се събират и защитават вашите данни. Личните данни са информация, която може да се използва за установяване на самоличността на потребителя на сайта. Това включва информация като име и имейл адрес и др. Не събираме други лични данни като пощенски адрес, телефонен номер, адрес и други подобни. Лични данни се събират само когато посетителят на сайта попълни нашия формуляр за контакт. Всяка информация, която не може да бъде пряко свързана с действителната самоличност на потребителите на уебсайта, не се включва. Възможно е да поискаме от потребителя на нашия уебсайт друга разнообразна лична информация, когато потребителят използва персонализирана или интерактивна услуга или се свърже с нас офлайн. Използваме тази лична информация в случай на запитвания само в рамките на самата компания. Данните не се предават на трети страни, освен ако това не е необходимо за изпълнението на договора. Във всеки случай никакви данни няма да бъдат предавани, докато не получим изричното ви съгласие за това. Оценяваме доверието, което ни оказвате, и полагаме максимални грижи за защита на личната ви информация. Във всеки случай имате право да знаете какви данни са били събрани, както и да поискате тяхното изтриване.

Отказ от отговорност

Отпечатъкът е предмет на шаблона за отпечатък от агенцията за уеб и дизайн. Цялото съдържание и информация (включително изображения, текст и други данни) са предоставени от собствениците на уебсайта (вж. отпечатъка). Всички изображения, които не са предоставени от собствениците на уебсайта, са изтеглени законно от уебсайтове с изображения без лиценз и без авторство (Unsplash.com, Pixabay.com, Pexels.com). Те могат да бъдат използвани законно и без посочване на авторство според операторите на сайтове на трети страни. Уебсайтът е създаден и проектиран в сътрудничество с Gadzhov Works. Компанията за дизайн и изработка на сайта – Gadzhov Works – не носи отговорност за неправилно или неразрешено копиране от собствениците на сайта. Също така, дизайнерската компания не носи отговорност за неправилни или липсващи правни текстове. Цялото съдържание на уебсайта е създадено с помощта на клиента и за него носи отговорност единствено клиентът.